Van › Özalp › Dorutay › Yukarıtulgalı Köyü Posta Kodu: 65570

Van › Özalp › Dorutay › Diğer Mahallelerin Posta Kodları

Van - Özalp - Dorutay ve diğer mahallelerine ait posta kodlarına aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz. İlgili bilgiye daha kolay ulaşabilmek için ayrıca arama kutucuğunu da kullanabilirsiniz.